MyLab X5


       

Model: Mylab X5        

Hãng: Esaote - Ý

  • Hệ thống siêu âm MylabX5 tạo nên sự tự tin chẩn đoán, hiệu quả đầu tư và khả năng nâng cấp tuyệt vời. Là một giải pháp thông minh, toàn diện cho bệnh viện, phòng khám, nhà đầu tư.     
  • Tự tin chẩn đoán với hệ thống đầu dò đa dạng - đa mục đích đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám, kể cả các chức năng chuyên sâu như Siêu âm 3D/4D cao cấp X-light, X-light, HD-zoom, VeloPower, Vpan (Panoramic Imaging)
  • Đánh dấu mô cơ tim Xstrain, Doppler mô cơ tim TVM cùng khả năng nâng cấp nhiều tính năng, ứng dụng khác.
  • Hiệu quả đầu tư với nhiều sự lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu thăm khám.