Chẩn đoán lâm sàng

Với một vai trò quan trọng trong ngành chăm sóc sức khỏe, các giải pháp Chẩn đoán lâm sàng của Công ty MediGroup đóng góp vào việc chăm sóc bệnh nhân thông qua nhiều lĩnh vực như đông cầm máu, đái tháo đường, bệnh lý huyết sắc tố, bệnh lý Myeloma, huyết học, hóa sinh, tốc độ máu lắng hồng cầu. Các giải pháp này hỗ trợ các phòng xét nghiệm được tiếp cận với những kỹ thuật chuyên biệt nhất, xuất sắc nhất để phục vụ cho công tác chẩn đoán, theo dõi và đưa ra quyết định điều trị.

Stago Sta R Max 3
Hệ thống xét nghiệm đông máu sử dụng công nghệ từ tiên tiến.
Hệ thống xét nghiệm đông máu sử dụng công nghệ từ tiên tiến, đường hiệu chuẩn vẽ sẵn bằng mã barcode độc quyền.
Filter