Bệnh lý Myeloma

Bệnh lý Myeloma là bệnh ung thư máu bắt đầu với một hoặc nhiều thay đổi đối với DNA của một tế bào gốc duy nhất trong tủy xương. Chúng tôi cung cấp máy phân tích và thuốc thử SEBIA chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm từ nhỏ đến lớn để chẩn đoán và theo dõi bệnh lý Myeloma.

Bệnh lý Myeloma là bệnh ung thư máu bắt đầu với một hoặc nhiều thay đổi đối với DNA của một tế bào gốc duy nhất trong tủy xương. Nếu không được điều trị, các tế bào u tủy có thể:

1. Ngăn chặn các tế bào trắng đang hoạt động và hệ thống miễn dịch không thể bảo vệ chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả.
2. Tiết ra lượng protein cao trong máu và nước tiểu, có thể dẫn đến tổn thương thận.
3. Tích tụ trong xương, làm cho nó yếu đi, có thể dẫn đến đau xương và gãy xương.

Globulin miễn dịch (Ig) được tạo ra bởi các tế bào u tủy là bất thường vì tất cả các paraprotein đều là đơn dòng (giống hệt nhau), có nghĩa là chúng là các bản sao giống hệt nhau của một tế bào plasma. Còn được gọi là M-protein, chúng lấn át các Igs chức năng và các thành phần khác của hệ thống miễn dịch, tạo ra quá nhiều và làm giảm khả năng cơ thể tạo ra nhiều globulin miễn dịch để chống lại việc nhiễm trùng. Điện di protein huyết thanh SEBIA (SPE) là một xét nghiệm để đo tổng lượng immunoglobulin trong máu và tìm bất kỳ immunoglobulin bất thường nào. Định dạng miễn dịch hoặc định dạng kiểu miễn dịch là để xác định chính xác loại kháng thể bất thường (IgG, IgA hoặc một số loại khác). Tìm kiếm một globulin miễn dịch đơn dòng trong máu được coi là bước đầu tiên để chẩn đoán bệnh lý Myeloma.