Đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường là một tình trạng mãn tính đe dọa tính mạng, trong đó lượng đường glucose trong máu quá cao.

Bệnh đái tháo đường là một tình trạng mãn tính đe dọa tính mạng, trong đó lượng đường glucose trong máu quá cao. Trước khi phát triển thành bệnh tiểu đường loại 2, mọi người hầu như luôn có "tiền đái tháo đường" - lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ cao để được chẩn đoán là bệnh đái tháo đường. Xét nghiệm HbA1c đo lượng đường trong máu trung bình trong hai đến ba tháng qua. Tuy nhiên, ở Đông Nam Á, tỷ lệ phổ biến cao của các biến thể hemoglobin thường có sự can thiệp sinh học đáng kể đối với hầu hết các xét nghiệm HbA1c có sẵn trên thị trường. Cái gọi là xét nghiệm HbA1c "đích thật" bằng điện di mao mạch SEBIA (CE) đã vượt qua thách thức này và cung cấp kết quả phân tách "rõ ràng" và đáng tin cậy.