Brochure

Đội ngũ CSKH của MediGroup sẵn sàng khảo sát và trau dồi kiến thức lâm sàng, nâng cao tay nghề để mang lại những giá trị hữu ích, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm


Ứng Dụng


By Type of Doc


 • Fibroscan 530

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm ALD/ASH HCV Tim mạch HBV Xơ hóa gan Công nghệ của hãng Gan nhiễm mỡ NAFLD/NASH
  DOWNLOAD
 • FIBROSCAN 630 EXPERT

  Tổng quát Brochure ALD/ASH Sản phụ khoa Fibroscan - Máy định lượng Gan & Lách HCV Tim mạch HBV Point of care Xơ hóa gan Công nghệ của hãng Gan nhiễm mỡ NAFLD/NASH
  DOWNLOAD
 • FIBROSCAN 530 COMPACT

  Brochure ALD/ASH Fibroscan - Máy định lượng Gan & Lách HCV HBV Xơ hóa gan Công nghệ của hãng Gan nhiễm mỡ NAFLD/NASH
  DOWNLOAD
 • FIBROSCAN 430 MINI

  Tổng quát Brochure ALD/ASH Sản phụ khoa Fibroscan - Máy định lượng Gan & Lách HCV Tim mạch HBV Point of care Xơ hóa gan Gan nhiễm mỡ NAFLD/NASH
  DOWNLOAD