Lãnh đạo của chúng tôi

Làm việc cùng nhau để tạo ra kết quả

Anders Eyde Moeller

Tổng Giám đốc

Ông Anders là người sáng lập cũng như giữ vị trí Tổng Giám đốc công ty MediGroup Việt Nam. Ông đã lãnh đạo Ban Quản lý và điều hành công việc kinh doanh của công ty hơn 25 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tầm nhìn của ông là thúc đẩy MediGroup trở thành đối tác chăm sóc sức khỏe B2B chuyên biệt hàng đầu ở Đông Nam Á thông qua trí tuệ doanh nghiệp, tài năng của nhân viên và hoạt động xuất sắc. Ông Anders là người Đan Mạch và hiện đang làm việc ở trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

 • Jakob Skou Nielsen
  Giám Đốc Khối
 • Nguyễn Lê Nguyệt Thư
  Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự
 • Nguyễn Thị Băng Tâm
  Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh
 • Trần Sỹ Hải
  Quản lý Kỹ thuật và Dịch vụ Khách hàng toàn quốc
 • Trương Hoàng Phong
  Quản lý Kinh doanh Toàn quốc
 • Nguyễn Phước Cẩm Anh
  Quản lý Marketing