TIN TỨC & SỰ KIỆN

MediGroup tự hào hợp tác chặt chẽ với các công ty chăm sóc sức khỏe đa quốc gia tại Việt Nam và Campuchia. Bao gồm: Esaote – Ý, Echosens – Pháp. Diagnostica Stago S.A.S – Pháp. Tcoag – Stago Group – Pháp. Sebia – Pháp. Randox – Anh.