Huyết học

Chúng tôi cung cấp cả hệ thống xét nghiệm 3 thành phần và 5 thành phần với thuốc thử được phát triển đặc biệt và chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm từ nhỏ đến lớn.

MediGroup cam kết hỗ trợ các bác sĩ huyết học cung cấp kết quả chất lượng cho bệnh nhân, với tài liệu tham khảo đặc biệt về huyết học và nghiên cứu hồng cầu. Đối tác của chúng tôi là Human cung cấp các giải pháp phân tích bệnh huyết học và ALIFAX đảm bảo sản xuất thiết bị chẩn đoán và thuốc thử chất lượng cho hệ thống đo lường Tốc độ lắng máu Hồng câu hoàn toàn tự động chỉ trong vòng 20 giây.