Bệnh lý Huyết sắc tố

Bệnh lý Huyết sắc tố là bệnh lý đơn gen phổ biết nhất ở người .

Có tài liệu cho rằng khoảng 7% dân số thế giới là người mang các biến thể huyết sắc tố khác nhau và 2,7% khi sinh ra bị ảnh hưởng bởi bệnh lý huyết sắc tố. Những rối loạn huyết sắc tố này thường phổ biến trong các quần thể có nguồn gốc từ Nam Âu, Châu Phi, Trung Đông và Châu Á.
Những biến thể này ở Đông Nam Á rất phổ biến và thường chưa được chẩn đoán. Công ty MediGroup, hợp tác chiến lược với Sebia là chuyên gia hàng đầu cung cấp các giải pháp chẩn đoán và theo dõi các rối loạn huyết sắc tố ở Đông Nam Á.