Hóa Sinh

MediGroup cung cấp một loạt các xét nghiệm sinh hóa thường quy và chuyên biệt trên các máy phân tích tự động  với nhiều hình thức đóng gói đa dạng.