Brochure

Đội ngũ CSKH của MediGroup sẵn sàng khảo sát và trau dồi kiến thức lâm sàng, nâng cao tay nghề để mang lại những giá trị hữu ích, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm


Ứng Dụng


By Type of Doc


 • Fibroscan 530

  Tổng quát Brochure ALD/ASH HCV Tim mạch HBV Xơ hóa gan Công nghệ của hãng Gan nhiễm mỡ NAFLD/NASH
  DOWNLOAD
 • MyLab X8 eXP

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab X8

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab 9 eXP

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab 9

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab X5

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab X6

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab X7

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab Omega

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD
 • MyLab Sigma

  Tổng quát Brochure Máy siêu âm Sản phụ khoa Tim mạch Point of care Công nghệ của hãng
  DOWNLOAD