Xét nghiệm chuyên biệt – Bệnh lý Huyết sắc tố

Hemoglobin electrophoresis (gel agarose gel Hoặc điện di mao quản)

Điện di huyết sắc tố (gel agarose hoặc điện di mao quản) là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các phòng xét nghiệm lâm sàng để sàng lọc các mẫu bất thường về huyết sắc tố. Các phân đoạn hemoglobin bình thường được phân tách theo thứ tự sau: Hb A2, Hb F và Hb A. Hemoglobin là một phân tử phức tạp bao gồm hai cặp chuỗi polypeptit.

Loại hemoglobin được xác định bởi sự hiện diện của các chuỗi globin:

Các biến thể hemoglobin được đặc trưng bởi sự hiện diện của các phân đoạn hemoglobin bất thường, nơi thay thế các axit amin do đột biến gây ra, dẫn đến điện tích bề mặt bị thay đổi và do đó các di động điện di khác nhau. Thalassemias có thể biểu hiện các phân số bất thường (Hb H hoặc Hb Bart’s) và / hoặc các giá trị bất thường đối với hemoglobin bình thường (ví dụ như mức Hb A2 thấp hoặc cao).