RX Misano

Hệ thống phân tích sinh hóa bán tự động hiệu suất cao

 • Menu kiểm tra chuyên dụng mở rộng
  • Mở rộng khả năng xét nghiệm
  • Có khả năng thực hiện cả thử nghiệm thường quy và chuyên biệt
  • Các loại mẫu đa dạng, bao gồm: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu & rượu
 • Hiệu suất tối ưu
  • Tự động gắn cờ các lỗi
  • Phần mềm QC nâng cao
  • Bảo vệ trước bằng mật khẩu
 • Linh hoạt
  • Nhỏ gọn, chiếm không gian tối thiểu, dễ dàng vận chuyển
  • Có thể tạo ra tới 10 bước sóng
  • Khả năng chạy cả chế độ dòng chảy và cuvette
 • Chức năng xuất sắc
  • Nhiều ngôn ngữ có sẵn
  • Công nghệ màn hình cảm ứng, dựa trên biểu tượng trực quan
  • Cổng USB
  • Yêu cầu Bảo trì Tối thiểu