SEBIA CAPILLARYS 3 OCTA

Evolution makes the difference

 • Sự phân tách không thể so sánh cho một chất lượng kết quả độc nhất
  Thiết bị riêng lẻ với 8 mao quản song song
 • Thiết bị đa thông số
  Điện di Protein huyết thanh và nước tiểu (SPE & UPE)
  Định danh miễn dịch huyết thanh và nước tiểu
  Hb A1c máu tĩnh mạch và máu mao quản
  Hemoglobin (máu người lớn) và CDT/CDTIFCC
 • Tối ưu hóa quy trình và năng suất
  Hệ thống tự động hóa năng suất cao, giảm nhân lực - tăng tiện ích cho bệnh nhân
 • Đảm bảo chất lượng kết quả
  Tự tin tuyệt đối báo cáo kết quả bệnh nhân với công nghệ điện di tốt nhất