SEBIA CAPILLARYS 3 TERA

Think different, think modularity

 • Sự phân tách không thể so sánh cho một chất lượng kết quả độc nhất.
  Hoạt động đơn lẻ, chuỗi kết nối 3 thiết bị hoặc Kết nối tự động TLA.
 • Thiết bị xét nghiệm với danh mục đa dạng.
  Điện di Protein huyết thanh và nước tiểu (SPE & UPE).
  Định danh miễn dịch huyết thanh và nước tiểu.
  Hb A1c máu tĩnh mạch và máu mao quản.
  Hemoglobin (máu người lớn) và CDT/CDTIFCC.
 • Tối ưu hóa quy trình và năng suất.
  Hệ thống tự động hóa năng suất cao, giảm nhân lực - tăng tiện ích cho bệnh nhân.
 • Đảm bảo chất lượng kết quả.
  Tự tin tuyệt đối báo cáo kết quả bệnh nhân với công nghệ điện di tốt nhất.