SEBIA – HYDRASYS 2 SCANFOCUSING

The compact system for all your agarose gels

 • Hệ thống nhỏ gọn cho tất cả điện di trên thạch agarose.
  Cung cấp các giải pháp phân tích cho mức hiệu suất cao nhất, phù hợp với các yêu cầu chẩn đoán lâm sàng.
 • Thích hợp với mọi quy trình làm việc.
  Lượng nạp thấp, trung bình và cao.
 • Danh mục đa dạng các xét nghiệm.
  Proteins
  Cố định miễn dịch.
  Hemoglobin.
  Iso-enzymes, β2 Transferrin.
  LDL/HDL Cholesterol, Lipoproteins.
  von Willebrand.
  Các yếu tố đa phân**.
  Miễn dịch đẳng điện: CSF, A1AT.