Phần mềm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TOÀN CẦU DÀNH CHO CÁC THIẾT BỊ SEBIA CÓ KẾT NỐI MẠNG

Phoresis CORE là phần mềm tích hợp tất-cả-trong-một được phát triển bởi Sebia cho phép người dùng giải thích, quản lý, lưu trữ và nhớ lại các kết quả xét nghiệm được tạo ra bởi các thiết bị Sebia.

Dễ sử dụng và giàu tính năng, Phoresis CORE cung cấp khả năng quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời có thể được sử dụng bởi tất cả các thiết bị Sebia cho kỹ thuật điện di trên gel mao quản hoặc gel agarose, giúp đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn. Mạng lưới tiên tiến có thể đáp ứng các nhu cầu phức tạp nhất của phòng thí nghiệm, cho dù là quản lý khối lượng công việc hoặc tùy chỉnh ứng dụng mạng để cung cấp truy cập từ xa từ bất kỳ trang web nào khác, trong phòng thí nghiệm cốt lõi hoặc các địa điểm vệ tinh khắp nơi.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CHIA SẺ

Một phần mềm duy nhất cho tất cả các thiết bị Sebia

QUẢN LÝ ĐA KHÁCH HÀNG

KHẢ NĂNG KẾT NỐI MẠNG

GIAO DIỆN MẠNH MẼ VÀ THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

LƯU TRỮ